Projekty zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity

PROJEKTY ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI, KVALITY A EFEKTIVITY

 


Definice komplexního medikačního procesu pro zadávací dokumentaci na výběr dodavatele nemocničního informačního systému

– Krajský úřad Kraje
Vysočina

Obsah plnění:

 • Vytvoření komplexního modelu budoucího medikačního procesu nemocnic kraje Vysočina
 • Specifikace integračních prvků v jednotlivých krocích definovaného procesu
 • Specifikace datových požadavků na NIS a požadavků pro komunikaci s jinými SW/HW
 • Definice obecných požadavků medikačního procesu na NIS za účelem dosažení maximální bezpečnosti pacienta a celkové optimalizace procesu

 Soubor analýz pro implementaci efektivnějšího a bezpečnějšího medikačního procesu

– Fakultní nemocnice Brno
– Nemocnice České Budějovice
– Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM)
– Fakultní nemocnice s poliklinikou
Žilina
– Krajská nemocnice
Jihlava

Obsah plnění:

 • Léková analýza
 • Procesní analýza
 • Technologická analýza
 • Zhodnocení efektivity medikačního procesu a odhad chybovosti
 • Návrh vhodného řešení (procesního i technologického) za účelem zvýšení bezpečnosti a dosažení úspor
 • Studie návratnosti investice
 • Analýza IS/IT a specifikace funkčních požadavků na NIS
 • Zhodnocení stavebně technické připravenosti a specifikace technických požadavků
 • Návrh pracovního harmonogramu nemocniční lékárny po zavedení technologie

 

Léková analýza a posouzení možnosti zvýšení bezpečnosti medikace a efektivnosti hospodaření s léky
– Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN)
– Karlovarská krajská nemocnice
– Dům seniorů Kdyně

Obsah plnění:

 • Detailní zhodnocení spotřeby a typologie léků
 • Propočet množství podávaných dávek léků a odhad chybovosti v medikačním procesu
 • Odhad dosažitelných úspor v případě instalace systému centralizované automatizované přípravy léků
 • Doporučení vhodných technologických a procesních řešení

 


Návrh
a organizace zdravotnického provozu
Profectus Development, s.r.o.

Obsah plnění:

 • Návrh umístění zdravotnického zařízení v objektu
 • Analýza poskytované zdravotní péče v regionu
 • Vypracování návrhu a organizace zdravotního zařízení
 • Revize existujícího stavebního programu
 • Nový návrh stavebního programu v dispozičních schématech
 • Odhad investičních nákladů

 


Studie proveditelnosti automatizovaného výdeje léků v lékárně pro veřejnost

– Thomayerova nemocnice v Praze

Obsah plnění :

 • Zhodnocení lokalizace a dispozičního řešení lékárny
 • Analýza obslužnosti srovnatelných provozů
 • Odborné posouzení stavební a technické připravenosti prostor lékárny
 • Doporučení vhodného robotického řešení
 • Návrh osazení technologie do prostoru a 3D vizualizace
 • Provozně-ekonomické srovnání navrhovaného řešení s variantou bez automatizace

 

Stavebně-technické konzultace
Technologické konzultace