Technicke konzultace

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ KONZULTACE

 


Oponentura a konzultace v oblasti optimálního strukturálního rozvoje nemocnice a definice investičního záměru
Krajská nemocnice Liberec

Obsah plnění:

 • Vypracování oponentní zprávy k existujícímu malému generelu, stavebnímu programu a odhadu nákladů
 • Návrh redukce a optimalizace stavebního programu
 • Návrh funkčního provozního a objemového uspořádání stavebního programu
 • Odhad investičních nákladů objemového řešení stavby
 • Návrh harmonogramu přípravy a realizace výstavby
 • Doporučení způsobu a formy výběru projektanta

 


Konzultační a oponentní činnost k řešení rekonstruovaného objektu nemocnice Jičín a definice investičního záměru
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje

Obsah plnění:

 • Analýza stávajícího stavu investiční a projektové přípravy
 • Návrh řešení rozmístění jednotlivých provozů
 • Oponentní činnost pro projektanta
 • Průběžná konzultační činnost pro nemocnici i zdravotnický holding

 


Konzultační a technická pomoc v oblasti investiční výstavby (zimní stadion/multifunkční aréna)
Statutární město Jihlava

Obsah plnění:

 • Zpracování modelů řešení zimního stadionu v Jihlavě (5 variant projektově-technických řešení)
 • Stanovení rizik a porovnání modelů z finančního, časového a technického hlediska
 • Odhad investičních a provozních nákladů pro jednotlivé modely
 • Odhad časových lhůt přípravy a realizace projektu pro jednotlivé modely
 • Analýza možností zajištění realizace stavby a stanovení postupu zajištění projektové dokumentace
 • Průběžná konzultační činnost

 


Definice investičního záměru, příprava technické části zadávací dokumentace, spolupráce při přípravě právních podkladů zadávací dokumentace, konzultace v oblasti financování investice
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Obsah plnění:

 • Zhodnocení dosavadních kroků v oblasti rozvoje areálu a objektů nemocnice a identifikace slabých míst rozvoje areálu a provozu nemocnice
 • Analýza základních údajů o nemocnici ve vztahu k předpokládaným demografickým potřebám regionu
 • Návrh stavebně-technických investičních doporučení a dalších kroků nutných pro stabilizaci a budoucí rozvoj nemocnice
 • Polohopisné a výškopisné zaměření areálu
 • Objemová studie a technická část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace
 • Podpora při přípravě právních podkladů zadávací dokumentace
 • Konzultace v oblasti financování investice

 


Návrh a organizace zdravotnického provozu
Profectus
Development, s.r.o.

Obsah plnění:

 • Návrh umístění zdravotnického zařízení v objektu
 • Analýza poskytované zdravotní péče v regionu
 • Vypracování návrhu a organizace zdravotního zařízení
 • Revize existujícího stavebního programu
 • Nový návrh stavebního programu v dispozičních schématech
 • Odhad investičních nákladů

 


Analytická a konzultační činnost ve stavebně-technické oblasti
Město Kraslice

Obsah plnění :

 • Zhodnocení stávajícího objektu polikliniky
 • Návrh nového objektu polikliniky
 • Zpracování návrhu umístění zdravotnických provozů do jiného objektu
 • Vyhodnocení variant a odborné doporučení varianty k realizaci

 


Konzultace v oblasti strukturálního rozvoje ústavu a definice investičního záměru
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

Obsah plnění:

 • Analýza stávajícího stavu investiční a projektové přípravy
 • Návrh řešení dostavby a modernizace objektů/areálu (ve variantách)

 


Odborná konzultace plánované výstavby pavilonu pro klienty se střední až těžkou demencí
Domov pro zrakově postižené Palata

Obsah plnění:

 • Zhodnocení návrhu (projektu) nového pavilonu
 • Stavebně-technická a provozně-dispoziční konzultace

 

Technologické konzultace
Projekty zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity