Technologické konzultace

TECHNOLOGICKÉ KONZULTACE

 


Vypracování kompletní dokumentace
pro stavební povolení pro dobudování technologie odbavení zavazadel a jejich bezpečnostní
kontroly
– Letiště Praha, a.s.

Obsah plnění:

 • Příprava dokumentace pro povolení stavby, dobudování, rekonstrukci a vyvolaných dopadů systému pro manipulaci se zavazadly a jejich bezpečnostní kontroly v souvislosti se zavedením ECAC Standardu 3 pro RTG detekční zařízení
 • Příprava položkového výkazu výměr a rozpočtu
 • Definice zásad organizace výstavby
 • Projekty: „Nový odbavovací ostrov 4 a nový sorter v třídírně zavazadel Terminálu 2“ a „Rekonstrukce odbavovacích ostrovů 3 a 4 v Terminálu 1“

 


Studie
nasazení technologie a technická specifikace – centrální bezpečnostní kontrola cestujících a jejich příručních zavazadel

– Letiště Praha, a.s.

Obsah plnění:

 • Zpracování studie a technická specifikace pro nasazení systému „Automated Passenger Checkpoint“
 • Technická studie využita pro účel tendru technologie

 


Zhodnocení
efektivity logistických procesů a technologií

– Obl
astní nemocnice Mladá Boleslav

Obsah plnění:

 • Zhodnocení stavu a efektivity hlavních transportních procesů (léky, ZM, prádlo, strava, odpady,…)
 • Zhodnocení technologického zajištění hlavních logistických úloh
 • Doporučení budoucích kroků v oblasti logistiky

 

Návrh technologického řešení pro automatizovanou centralizovanou přípravu léků
– Fakultní nemocnice Brno
Nemocnice České Budějovice
Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM)
– Fakultní nemocnice s poliklinikou Žilina

Karlovarská krajská nemocnice
Krajská nemocnice Jihlava

Obsah plnění:

 • Analýza procesů v oblasti medikace
 • Doporučení vhodných technologických řešení pro nemocniční lékárnu
 • Zhodnocení objemu nutných úprav IS/IT v souvislosti s technologickou změnou
 • Zhodnocení stavebně technické připravenosti a navržení nutných změn
 • Studie návratnosti investice
 • Návrh pracovního harmonogramu nemocniční lékárny po zavedení technologie

 


Studie proveditelnosti automatizovaného
výdeje léků v lékárně pro veřejnost

– Thomayerova nemocnice v Praze

Obsah plnění :

 • Zhodnocení lokalizace a dispozičního řešení lékárny
 • Analýza obslužnosti srovnatelných provozů
 • Odborné posouzení stavební a technické připravenosti prostor lékárny
 • Doporučení vhodného robotického řešení
 • Návrh osazení technologie do prostoru a 3D vizualizace
 • Provozně-ekonomické srovnání navrhovaného řešení s variantou bez automatizace

 

Stavebně-technické konzultace
Projekty zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity